Sammendrag

Bilder fra MONS

Helges foredrag 1:

Helges Foredrag 2:

Victoria og Koenraad annonserer Helges festskrift under festmiddagen

The very model of a modern linguist

Publisering av festskriftet på nett

Overrekkelse av festskriftet

Cantores Octo

«I am the Very Model of an LFG Grammarian» framført av Gisle Andersen

Helges takketale