Sammendrag

MONS 17 holdes på Solstrand 22.-24. november 2017

Møte om norsk språk (MONS) 17 blir arrangert 22.–24. november 2017 på Solstrand Hotel & Bad i Os sør for Bergen. Konferansen arrangeres av lingvistikk- og nordiskmiljøene ved Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet, studiested Bergen.

MONS er den største konferansen for utforsking av norsk språk uavhengig av underdisiplin. Konferansen blir holdt hvert andre år og går på rundgang mellom norske universiteter. Målgruppa for konferansen er forskere og masterstudenter.

Inviterte foredragsholdere for MONS 17 er:

Kaja Borthenkajaborthen

Kaja Borthen er professor i lingvistikk ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU. Hennes forskningsinteresser er først og fremst sentrert omkring pragmatikk og semantikk, med spesielt fokus på ikke-sannhetsfunksjonell semantikk. Hun har blant annet forsket på bruksbetingelsene til ulike typer nominalfraser, implikaturer og pragmatiske partikler. For tiden leder hun forskningsprosjektet «The meaning and function of Norwegian Tags».

Helge Dyvikhelgedyvik

Helge Dyvik er professor i allmenn lingvistikk ved Universitetet i Bergen. Han har arbeidet blant annet med norrønt språk, runologi, syntaktisk teori, grunnlagsproblemer i lingvistikken, kartlegging av variasjoner i norsk skriftspråk, og datalingvistiske emner som grammatikkutvikling, maskinoversettelse og avledning av leksikalsk semantikk fra parallellkorpus. I det siste har han særlig arbeidet med grammatikkutvikling for bokmål og nynorsk for automatisk syntaktisk analyse innenfor prosjektet INESS, der en større norsk trebank, NorGramBank, er bygget opp.

Helge Sandøyhelgesandy

Helge Sandøy er professor i nordisk språkvitskap ved Universitetet i Bergen. Han har arbeidd med språkhistorie og vestnordiske språk; særleg har han lagt vekt på studiar i talemål. Han er ein av to hovudredaktørar i verket Norsk språkhistorie. I tida 2000-2008 var han leiar for det nordiske samarbeidsprosjektet Moderne importord i språka i Norden (2001-2011). No er han prosjektleiar for Dialektendringsprosessar (2008–) og Språkutvikling på industristader (2010–).